Rezerva talentů

Talenty-rezerva1

Talent Reserve Plan

Naše společnost má kompletní plán rezervy talentů.Na jedné straně zřízením databáze talentových rezerv naše společnost zřizuje databázi talentových rezerv pro hlavní pozice v případě, že společnost naléhavě potřebuje pracovníky pro reference a kontakt;Na druhé straně je účel podpory růstu talentů dosahován prostřednictvím plánovaného školení a rotace pracovních míst v rámci podniku. V současné době byly zpočátku splněny následující ukazatele:

* Zlepšení včasnosti a efektivity školení zaměstnanců.

* Zlepšuje se pocit kompetence a loajality zaměstnanců.

Z hlediska fluktuace zaměstnanců se společnost změnila z pasivní na aktivní a kontrolovala míru fluktuace zaměstnanců mezi 10 % a 20 %.

Pro technické pozice nebo manažerské pozice rezervujte talenty do 3-5; Pro nekritické pozice existuje způsob, jak nabrat správné lidi včas, když je to potřeba.